سوئیس آیلند برنامه ای است مربی محور است که  از 1 الی 5 تیم تشکیل  می شود.  در این بازی ، پروژه های گوناگون با میزان پیچیدگی های مختلف تعریف و شبیه سازی می شوند. در طول بازی مربی  می تواند  شرکت کنندگان را در نقش های مختلف جابجا نماید تا تمام شرکت کنندگان، تفاوت  بین نقش های مختلف را درک کرده و بیاموزند.  در این بازی ، 3 نقش اساسی ، حامی، مدیر پروژه و پیمانکار ایفای نقش میکنند. هدف از اجرای این بازی، به پایان رساندن موفقیت آمیز پروژه با در نظر گرفتن محدودیت های آن  میباشد.

این شبیه سازی برای تمام مدیران پروژه، مدیران طرح و پورتفولیو و یا مدیران عملیاتی(کسانی که به عنوان حامی هستند) ، قابل استفاده است و هدف آن ،تعدیل پیچیدگی و تسهیل مسیر برای شرکت کنندگان با تجربه می باشد.شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند برنامه گرا، نسخه ای از پارک بازی توسعه یافته می باشد. شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند با بقیه شبیه سازها متفاوت است ، چراکه بطور تصادفی طراحی شده است ، دقیقا مانند زندگی واقعی که موقعیت های بی شمار و غیر قابل پیش بینی می تواند اتفاق بیافتد . بقول کالب(Kolb) ، شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند، مدلی ازآموزش تجربی است، که در آن شرکت کنندگان باید تجزیه و تحلیل نمایند، ارتباط برقرار کنند و تصمیم های موقعیتی بگیرند.

 

چه چیزی سوئیس آیلند برنامه گرا را متمایز و منحصربه فرد میکند؟

اکثر شبیه ساز ها طوری طراحی شده اند که اگر اقدامات به درستی اتخاذ گردند، نتایج خوب و مناسببی حاصل خواهد شد در این شبیه سازها با شناسایی قوانین اساسی، نتیجه قابل پیش بینی خواهد بود و به این علت است که این شبیه سازها تصادفی نیستند و از پیش تعیین شده هستند.مدیران پروژه حرفه ای می دانند که جهان بسیار ساده نیست و شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند، دقیقاپیچیدگی دنیای واقعی را نشان می دهد. شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند طوری طراحی شده که متناسب با شرایط شرکت کنندگان شبیه سازی می گردد. موقعیت شروع ،متغیر و تصادفی است اما می توان آن را با شرایط مورد نیاز تنظیم نمود. در این بازی ممکن است شرایط پیش بینی نشده ای رخ دهد که ناشی از تصمیمات اتخاذ شده قبلی است. منفعتی که نقش های اجرایی در شبیه سازی خواهند داشت الزاما یکسان نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند .محتواهای ارائه شده در این شبیه سازی، مطابق با استاندارهای رایج است (استاندارد PMBOK، استاندارد ISO21500 ، استانداردهای مدیریت طرح و مدیریت پورتفولیو PMI)