شبیه ساز سوئیس آیلند موفق به کسب جایزه معتبر و ارزشمند آموزش حرفه ای سال 2017 موسسه بین المللی مدیریت پروژه آمریکا (PMI® Continuing Professional Education Product of the Year 2017) گردید. این جایزه به مهارتهای ارزشمند و استثنایی در حوزه توسعه و ارائه محصول حرفه ای آموزش، در حوزه پروژه ، طرح و پورتفولیو تعلق میگیرد.

 

 

 

مرکز مدیریت پروژه افق از سال 1391  فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه از ابتدای شکل گیری با اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه و عملی به نیازمندی های سازمان های کشور در حوزه مدیریت پروژه سازمانی، اقدام به سرمایه گذاری در راستای توسعه و دستیابی به راهکارها و ابزارهای برتر این حوزه در سطح بین الملل نمود.در تیرماه 1397 ، این موسسه موفق به اخذ مجوز برگزاری انحصاری کلیه دوره های سوئیس آیلند در ایران گردید.لذا دوره های برگزار شده با مدرک معتبر موسسه سوئیس آیلند به ارزش 16PDU ارائه می گردد که قابل استعلام در سایت انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI) می باشد.