در روش های سنتی آموزش، همواره مطالبی از پیش تعریف شده وجود دارد که بدون در نظر گرفتن محیط و شرایط مخاطبین ، بیان می گردد و سبب می شود که معمولا مخاطب آن مطالب را با دنیا واقعی خود مقایسه و در نهایت آن را دور از ذهن و واقعیت بداند.اما در متدهای آموزشی جدید با نام آموزش در عمل(Action Learning  ) مانند شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند (Swiss Island Simulation)، همواره سعی می شود از طریق ایجاد فضاء شبیه سازی  شده با دنیا واقعی، موقعیت های پیچیده و دشوار جهت تصمیم گیری های خاص و مهم را بصورت بازی با ساده ترین روش، نمایش داد که خود باعث افزایش مهارت فردی و تیمی می شود.

 متدهای آموزشی شبیه سازی (Simulation Learning Methods) باعث می شود تا با مشکلات موجود در محیطهای واقعی مواجه شده،که به آن خطاهای محیطی نیز گفته میشود . نهایتا ، تیم  بازی ، استراتژی مناسبی را اجرا کرده و  آن را بهبود می بخشد .عواقب اقدامات انجام شده  به سرعت مشخص می شود  و تاثیر آن در طول شبیه سازی باقی خواهد ماند .بنابراین این بازی، آموزش  تجربی و عملی در محیطی آموزشی است.  

 شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند برنامه ای است مربی محور که  از 1 الی 5 تیم تشکیل می شود. در این بازی ، پروژههای گوناگون با میزان پیچیدگی های مختلف تعریف و شبیه سازی می شوند. در طول بازی مربی می تواند شرکت کنندگان را در نقش های مختلف جابجا نماید تا تمام شرکت کنندگان، تفاوت بین نقش های مختلف را درک کرده و بیاموزند. در این بازی ، 3 نقش اساسی ، حامی پروژه، مدیر پروژه و پیمانکار ایفای نقش میکنند. هدف از اجرای این بازی، به پایان رساندن موفقیت آمیز پروژه ها با در نظر گرفتن محدودیت های آن میباشد.این شبیه سازی برای تمام مدیران پروژه، مدیران طرح و پورتفولیو و یا مدیران عملیاتی(کسانی که به عنوان حامی هستند) ، قابل استفاده است و هدف آن ،تعدیل پیچیدگی و تسهیل مسیر برای شرکت کنندگان با تجربه می باشد. 

 

اهداف یادگیری شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند، در سطوح مختلف سازمان قرار میگیرد.

- در سطح کارمندان ( کمک به پیشرفت فردی): پیشرفت فردی، سطح توانایی های کارمندان در زمینه های زیر بهبود می یابد:

ارتباطات، قدرت تصمیم گیری، افزایش اعتماد به نفس، توانایی رهبری، ریسک پذیری، و چگونگی مواجه شدن با تغییرات پروژه ، چگونگی الویت بندی، غلبه بر استرس و اضطراب

- در سطح دپارتمان (کمک به توسعه نقش و ارتباطات):توسعه نقش و ارتباطات، سطح  دپارتمان سازمان در زمینه های زیر بهبود می یابد:

 شناسایی اهداف، الویت بندی و مشخص نمودن محدوده پروژه های چابک، استقرار تیم پروژه، ارائه راهکارهای حل تعارضات  مدلهای رهبری، همکاری بین تیم و اعتماد سازی بین اعضای تیم

-در سطح سازمان( کمک به توسعه فرهنگ سازمانی ): توسعه فرهنگ سازمان؛ کل سازمان در زمینه های زیر بهبود می یابد:

ساختار سازمانی، روابط سازمانی، ارزش و اخلاقیات، ماموریت و چشم انداز، ایجاد محیطی بر پایه همکاری و انگیزش 

- و نهایتا کمک به  تعامل این 3 گروه با یکدیگر