رودیگر گایست(Rüdiger Geist)  مدیر عامل شرکت مشاوره سوییس آیلند (Swiss-Island)می باشد. او بیش از بیست سال خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای در زمینه پروژه، طرح و پورتفولیو به سازمان های پروژه محور در صنایع مختلف اعم از نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، تلکام و غیره ارائه کرده است.او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه از دانشگاه جورج واشینگتن میباشد.او چندین کتاب و مقاله در حوزه مدیریت پروژه،طرح و پورتفولیو تدوین کرده است و در کنفرانس های IPMA و PMI  سخنرانی های بسیاری داشته است. او عضو هیئت مدیره PMI سوئیس بوده و به مدت شش سال مدیر بخش آموزش آن را بطور همزمان برعهده داشته است.   

 

 

 

جورج هوهل (Joerg Hoehl ) دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه از دانشگاه جورج واشینگتن .شریک تجاری سوییس آیلند می باشد.او بیش از 20 سال سابقه مشاور و مدرس در حوزه مدیریت پروژه،طرح و پورتفولیو در صنایع مختلف اعم از تلکام، نفت و گاز، ساخت و غیره را دارد. او چندین کتاب و مقاله در حوزه های مدیریت پروژه سازمانی تدوین کرده است و در کنفرانس های IPMA و PMI  سخنرانی های بسیاری  داشته است.  

 

 

  

علی فروزش، مدرس رسمی سوییس آیلند (Swiss-Island) در خاورمیانه می باشد.او بيش از 12 سال سابقه کار در حوزه مديريت پروژه سازماني دارد و بيش از 7 سال است که بطور حرفه اي مشغول آموزش و مشاور در اين حوزه مي باشد.علي فروزش داراي مدارک حرفه اي از جمله مشاوره و ارزيابي مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني (PMI-OPM3cc)،مديريت حرفه اي پورتفوليو (PMI-PfMP)، مديريت پروژه حرفه اي (PMI-PMP)،مديريت پروژه چابک (PMI-ACP)،،مدرک مديريت سبد پروژه(Portfolio Manager) از شرکت IBM،مدرک حرفه اي در تحليل کسب و کار (PMI-PBA) می باشدمي باشد.از ديگر فعاليتهاي آموزشي و علمي او مي توان به *تربيت بيش از 200 مدير حرفه اي پروژه (PMP) *تربيت بيش از 8 مدير حرفه اي طرح و برنامه (PgMP) *تربيت بيش از 4 مدير حرفه اي پورتفولیو (PfMP) و برگزاري بيش از 300 دوره آموزشي مديريت پروژه سازماني اشاره نمود.